KILPAILUTAMME JA VERTAILEMME JOPA
10 YRITYSLAINAA PUOLESTASI.

+358
Yrityslaina

Yrityslaina on laina, jota hakee nimensä mukaisesti yksityishenkilön sijaan yritys. Yrityksillä on usein suuri rahoituksen tarve erityisesti perustamisvaiheessa sekä ennen kuin yritys alkaa varsinaisesti tuottaa rahaa. Vain harvalla toimialalla yritys on mahdollista perustaa niin pienillä resurssilla, että lainaa ei tarvittaisi. Tämä korostuu varsinkin niillä toimialoilla, joilla yritys tarvitsee toimiakseen suuret toimitilat sekä tuotteiden varastotilat heti alkuun. Jotta tähän olisi riittävästi rahaa, tulee usein hakea yrityslainaa.

Yrityslainan ottaminen voi olla usealle elämän paras päätös. Vaikka lainaan liittyy tietenkin aina omat riskinsä, voi sen avulla saada tehtyä hyvinkin kannattavia investointeja tai perustettua yrityksen, jonka arvo nousee moninkertaiseksi verrattaessa otetun lainan suuruuteen. Tällöin lainanotto on selvästi ollut riskin arvoista, eikä lainaa kannatakaan pelätä, vaikka sen riskit sekä kustannukset onkin hyvä huomioida.

Yrityslainan vakuudet

Jotta pankit myöntäisivät lainaa yritykselle, tarvitsee sitä vastaan usein olla vakuuksia kuten muissakin lainoissa. Niiden avulla pankki voi varmistua siitä, että saa rahansa takaisin myös tilanteessa, jossa lainanhakijan maksukyky syystä tai toisesta heikentyy. Tarvittavat vakuudet vaihtelevat kuitenkin huomattavasti muun muassa lainan suuruudesta ja käyttötavasta riippuen.

Esimerkiksi jos yrityslainaa hakee toimitilojen ostamista varten, vakuudet voivat vastata asuntolainan vakuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että itse toimitila toimii osin lainan vakuutena ja muita vakuuksia tarvitaan vain osalle lainaa. Muina vakuuksina voivat toimia esimerkiksi kiinteistöt tai arvopaperit. Kannattaa myös muistaa, että mitä enemmän on säästöjä, sitä vähemmän tarvitsee lainaa ja sitä vähemmillä vakuuksilla siis selviää.

Varsinkin suuruudeltaan pienemmille yrityslainoille vakuuksiksi saattavat riittää myös henkilötakaukset. Henkilötakaus tarkoittaa sitä, että joku ihminen vastaa lainan takaisinmaksusta omaisuudellaan, jos lainanhakija ei lainaa jostain syystä pysty maksamaan. Monissa lainanhakutilanteissa itse yrittäjä saattaa tavallaan olla henkilötakaaja yrityksensä lainalle. Tällöin siis yrittäjä maksaa koko henkilökohtaisella omaisuudellaan lainan pankille, mikäli yritys ei siihen pysty.

Yrityslainaa voi saada myös ilman vakuuksia esimerkiksi lainafirmoilta. Tällöin lainan korot sekä muut kustannukset ovat usein korkeammat kuin tilanteessa, jossa vakuuksia on paljon. Lainan korkeampi hinta voi kuitenkin olla vain pientä verrattuna yrityksen tuottavuuteen lainanoton jälkeen. Eri vaihtoehtoja kannattakin pohtia ja vertailla huolella.

Yrityslainan käyttö

Yrityslainan käyttötarkoitusta ei yleisesti ole määritelty ennalta, joten sen saa käyttää vapaasti oikeaksi katsomallaan tavalla. Poikkeuksia voi kuitenkin olla, joten lainasopimus kannattaa lukea huolella läpi. Usein yrityslaina kuitenkin myönnetään “yrityksen käyttöpääoman kasvattamiseen”. Tämä lieneekin kaikkien yrityslainaa hakevien tavoite, mutta keinot, joilla tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään, voivat vaihdella eri yritysten ja esimerkiksi eri toimialojen välillä.

Ehkä yksi yleisimmistä yrityslainan käyttötavoista on yrityksen perustaminen. Tämä voi myös olla kallein vaihe yrityksen olemassaolon aikana, joten on luonnollista, että sitä varten haetaan lainaa. Monet yritykset tarvitsevat jo ennen toimintansa aloittamista jonkinlaisen toimitilan ja jo niiden hankkiminen voi yrityksestä riippuen viedä useita satoja tuhansia euroja. Tällaisia säästöjä ei kuitenkaan ole läheskään kaikkien tilillä vain odottamassa käyttöä, vaan yrityksen perustamista varten täytyy hakea lainaa.

Toimitilojen kustannukset eivät kuitenkaan kata kaikkia yrityksen perustamiskustannuksia. Yrityksestä riippumatta siitä tulee joitakin perustamiskuluja kuten esimerkiksi osakeyhtiöillä rekisteröinti. Vaikka nämä maksut voivat tuntua pieniltä, kertyy niistä usein yhä suurempi summa. Varsinkin jos hakee yrityslainaa muita kustannuksia varten, kannattaa myös nämä kustannukset huomioida, kun miettii sopivan lainan suuruutta.

Yrityslainaa voi toki hakea myös yritykselle, joka ei ole enää perustamisvaiheessa. Yrityksen kasvattaminen vaatii usein suuriakin summia rahaa ja tällöin laina saattaa tulla tarpeeseen, vaikka yritys olisikin menestynyt. Erilaiset laajennukset, lisätyövoiman palkkaaminen ja muut investoinnit vaativat rahaa, mutta ne voivat olla todella tarpeellisia muutoksia, jotta yritys myös tuottaisi enemmän.

Yrityslainan hyödyt

Yrityksille on lainojen lisäksi tarjolla muitakin rahoitusvaihtoehtoja kuten esimerkiksi ulkopuolinen rahoittaja. Yrityslainalla on kuitenkin useita selkeästi hyviä puolia, joiden takia sitä kannattaa hakea tai ainakin harkita hakemista.

Yksi selkeimmistä yrityslainan hyvistä puolista on se, että koko yritys pysyy edelleen yrittäjän nimissä. Esimerkiksi sijoittajan kanssa tilannehan ei ole näin, vaan silloin joko koko yritys tai osuus siitä siirtyy sijoittajalle. Tämä luonnollisesti vähentää mm. yrittäjän päätösvaltaa yrityksensä suhteen.

Yrityslaina on myös helppo ja selkeä yrityksen rahoitustapa. Useat pankit sekä muut lainayritykset tarjoavat yrityslainaa ja sen ehdot ovat usein ainakin melko hyvät. Toki yrityslainasta tulee kustannuksia esimerkiksi korkojen takia, mutta harkittu ja onnistunut laina usein tuottaa huomattavasti enemmän kuin mitä se maksaa.