KILPAILUTAMME JA VERTAILEMME JOPA
10 YRITYSLAINAA PUOLESTASI.

+358
Yrityslaina ilman vakuuksia

Yritys voi tarvita monissa tilanteissa lainaa. Usein tulee kuitenkin vastaan tilanne, jossa yrityksellä ei ole tarjota tarvittavia vakuuksia, jotta pankit lainaa myöntäisivät. Tällainen tilanne voi tulla vastaan erityisesti aloittavilla yrityksillä, kun tuottoa ei ole vielä kertynyt ja varsinkin nuorilla yrittäjillä myös henkilökohtaisten säästöjen kerryttäminen on vaiheessa. Pankkien vaatimat vakuudet voivat myös olla suhteellisen suuria, jolloin yrityslaina ilman vakuuksia tai ainakin pienillä vakuuksilla on entistä tärkeämpää.

Finnveran myöntämät lainat

Finnvera on valtion omistama rahoittaja, joka tukee yritystoimintaa myöntämällä esimerkiksi lainoja ja takauksia. Mikäli yritys tarvitsee yrityslainan ilman vakuuksia toimintansa aloittamiseen tai tukemiseen, Finnvera on osittainen ratkaisu ongelmaan, sillä se voi osittain taata pankkilainoja, jolloin yrittäjällä tai yrityksellä itsellään ei tarvitse välttämättä olla yhtä paljon vakuuksia lainaa varten.

Finnveran kyky taata pankkilainoja perustuu pitkälti siihen, että sen rahoituspäätös pohjautuu suurelta osin yrityksen menestymismahdollisuuksiin. Mikäli yrityksen siis katsotaan olevan tulevaisuudessa todennäköisesti menestyvä, voidaan sille tarjota yrityslaina lähes ilman vakuuksia tai ainakin normaalia pienemmillä vakuuksilla. Liikeidean myyminen Finnveralle voi kuitenkin olla haastavaa ja ennen rahoituspäätöksen myöntämistä Finnvera arvioikin muun muassa yrityksen kehittämissuunnitelmia, tavoitteita, yrittäjän ammattitaitoa ja kokonaisrahoituksen riittävyyttä, eikä rahoitusta myönnetä, mikäli yrityksen liiketoiminta ei ole kannattavaa.

Finnverakaan ei kuitenkaan myönnä kokonaan vakuudetonta lainaa ja pankkilainojenkin takaamisessa sen panos usein vastaa vain osaa vakuuksien määrästä. Finnvera voi kuitenkin mahdollistaa lainan myöntämisen vähemmillä vakuuksilla tai pienissä rahoitustarpeissa esimerkiksi pelkkien henkilötakauksien avulla.

Finnvera voi siis toimia yrityksen osarahoittajana esimerkiksi pankin kanssa tai myöntää kokonaan niin sanottuja pienlainoja. Näiden pienlainojen myöntämiseen kuluu yleensä noin kaksi viikkoa ja myöntämispäätökseen kuluva aika usein pitenee haettavan lainasumman kasvaessa. Nopeassa lainantarpeessa kulutusluotoista voikin olla huomattavasti suurempi hyöty, koska ne voi saada tililleen jo seuraavana päivänä lainan hakemisesta.

Tulorahoitus rahoitustapana

Tulorahoitus harvoin toimii aloittavan yrityksen rahoituksena, mutta mikäli yritys on jo toiminnassa ja tuottava, voi tulorahoituksen avulla rahoittaa yrityksen investointeja. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti yritykselle myönnettävä laina, koska tulorahoitus koostuu yrityksen positiivisen kassavirran muodostamasta ylijäämärahoituksesta. Toisin sanottuna mikäli yrityksen kassaan tulee enemmän rahaa kuin mitä sieltä lähtee, voi erotuksen käyttää esimerkiksi laajennuksiin tai muihin yrityksen rahoitustarpeisiin.

Tulorahoituksen hyvinä puolina ovat muun muassa sen turvallisuus sekä se, ettei rahoitusta tarvitse maksaa takaisin. Tulorahoitus on siis kuin yrityslaina ilman vakuuksia. Kuitenkin jotta pääsee tilanteeseen, jossa yrityksen uudet rahoitustarpeet pystyy kattamaan tulorahoituksen avulla, tarvitsee usein rahoitusta jostain muualta.

Yrityslaina ilman vakuuksia kulutusluoton avulla

Kulutusluotto on käytännössä ainoa tapa saada yrityslainaa ilman vakuuksia, sillä yksityishenkilöiden tapaan myös yritykset voivat hakea kulutusluottoja. Vastaavasti myös yrittäjä voi hakea yksityishenkilönä kulutusluottoa ja käyttää sen yritykseensä. Vaikka myös monet pankkien myöntämät suhteellisen lyhytaikaiset lainat lasketaan kulutusluotoiksi, tarkoitetaan termillä yleensä muiden yritysten myöntämiä lainoja. Nimensä mukaisesti kulutusluotot ovat yleensä tarkoitettu kulutustarkoituksiin, eivätkä esimerkiksi asunnon ostamiseen, mutta lainanantajat eivät välttämättä vaadi tarkkoja tietoja siitä, mihin rahat käytetään.

Kulutusluotot ovat usein pankkien myöntämiä lainoja kalliimpia esimerkiksi korkeampien korkokulujen takia, mutta niillä on myös useita hyviä puolia. Kulutusluotot ovat yleensä pankkilainoja helpompi saada ja suurena hyvänä puolena on mahdollisuus saada yrityslaina ilman vakuuksia. Lainaa siis voi saada, vaikka esimerkiksi talon merkitseminen lainan vakuudeksi ei olisikaan mahdollista. Lainaa voi pystyä takaamaan myös henkilötakauksen avulla, joka ei aina pankkien myöntämien lainojen kanssa ole mahdollista.

Kulutusluottojen suuruus on usein pienempi kuin pankkilainojen, joka toisaalta vähentää lainasta aiheutuvia kuluja. Silti voi saada yrityslainaa ilman vakuuksiakin jopa kymmeniä tuhansia euroja ja jos pystyy antamaan lainaa vastaan edes pienet vakuudet, saa lainaa usein vieläkin enemmän.

Kulutusluottojen hyvänä puolena on myös joustavuus. Niin lainasumman kuin maksuajankin pystyy yleensä sopimaan siten, että se on itselle paras mahdollinen. Pienten kuukausimaksujen avulla pystyy varmistamaan sen, etteivät kulut nouse kuukausitasolla liian korkealle. Vastaavasti jos lainastaan haluaa nopeasti eroon, voi maksaa suuria kuukausimaksuja tai vaikka koko loppulainan kerralla pois.

Erityisesti kulutusluottojen joustavuus ja helppous tulee esille lainaa hakiessa. Eri yritysten välillä on kyllä vaihtelua käytännöissä, mutta usein kulutusluottoa pystyy hakemaan internetin tai puhelimen välityksellä esimerkiksi kotisohvalta. Varsinkin pienempiä lainoja voi saada hyvinkin helposti.

On siis mahdollista saada yrityslaina ilman vakuuksia, joskaan liian suuria odotuksia lainasumman suuruudesta ei kannata pitää yllä.