KILPAILUTAMME JA VERTAILEMME JOPA
10 YRITYSLAINAA PUOLESTASI.

+358
Yrityksen rahoitus

Yrityksen perustaminen, laajentaminen, lisätyövoiman palkkaaminen ja moni muukin yrittämiseen liittyvä asia vaatii rahaa. Rahaa voi kulua runsaastikin ennen kuin sitä alkaa saamaan takaisin yrityksestä, vaikka yritys olisi kuinka menestyvä. Tämä toki riippuu paljon myös yrityksen toimialasta ja joillakin aloilla rahansa saa nopeammin takaisin kuin toisilla.

Ennen kuin yritys tuottaa rahaa, nielee se rahaa usein niin paljon, että yrittäjän omat säästöt eivät rahantarpeeseen riitä. Tällöin tulee kuvioihin yrityksen rahoitus. Tämä rahoitus voi olla esimerkiksi lainaa, avustuksia tai rahoittajan sijoitus yritykseen.

Yrityksen rahoitus avustusten avulla

Yrityksen rahoitukseen on tarjolla erilaisia avustuksia, joita voi ja usein myös kannattaa hakea. Suuri osa näistä on suunnattu erityisesti aloittaville yrityksille. Tällainen avustus on esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston starttiraha, joka voidaan myöntää tilanteessa, jossa yrittäjyys on starttirahan hakijalle järkevä tapa työllistyä.

Jo toiminnassa oleva yritys saattaa sen sijaan hyötyä palkkatuesta, joka on yksi yksinkertaisimmista yrityksen rahoituksen muodoista. Palkkatuen myöntää starttirahan tapaan työ- ja elinkeinotoimisto ja sen edellytyksenä on työttömän henkilön palkkaaminen. Tarkemmat edellytykset TE-toimiston palkkatuen saamiselle vaihtelevat tapauskohtaisesti. Palkkatuen lisäksi työvoiman palkkaamiseen myönnettäviä tukia ovat esimerkiksi SANSSI- ja DUUNI-kortit sekä oppisopimuskoulutus.

Yrityksen rahoitukseen tarkoitetut avustukset voivat starttirahan tapaan olla suoraan myönnettävää rahaa, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Ne voivat kuitenkin olla myös esimerkiksi normaalia edullisemmalla korolla myönnettävää lainaa, ulkopuolisen lainan korkokuluihin tarkoitettua rahaa tai lainan takaamista. Avustuksia onkin monia erilaisia ja niitä kannattaa tutkia huolella, jos yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Avustukset voivat vaihdella jonkin verran maantieteellisen alueen ja yrityksen toimialan mukaan.

Yleensä yhteistä kaikille avustuksille on muun muassa se, että niitä saadakseen tulee pystyä osoittamaan, että yrityksellä on edellytykset kannattavaan ja jatkuvaan liiketoimintaan. Jos yritys ei tuota, lasketaan se usein harrastustoiminnaksi, jolloin avustuksia ei normaalisti voi saada. Avustusten saaminen usein myös edellyttää myös sitoutumista yritystoiminnan ylläpitämiseen useamman vuoden ajaksi. Yritystä ei siis voi esimerkiksi myydä eteenpäin heti avustuksen saamisen jälkeen.

Yrityksen tulorahoitus

Tulorahoitus lasketaan usein yrityksen omistajien tai itse yrityksen omaksi rahoitukseksi. Kyse ei siis ole suoranaisesti ulkopuolisesta rahoituksesta ja vieraasta pääomasta. Tulorahoitus voi kuitenkin olla hyvä tapa panostaa esimerkiksi laajennuksiin sekä muihin investointeihin jo menestyvällä yrityksellä. Tulorahoitus on yleensä myös turvallinen tapa rahoittaa kustannuksia.

Tulorahoitus tarkoittaa rahoitustapaa, jossa investoinnit maksetaan käyttämällä yrityksen liiketoiminnasta kertyviä tuloja. Toisin sanottuna yrityksen tulorahoitus lasketaan usein vähentämällä kassaan tulevista tuloista kassasta maksettavat menot. Mikäli tämä luku on positiivinen, on yrityksellä positiivinen kassavirta, josta voidaan käyttää rahaa investointeihin. Tulorahoituksen käyttämistä laajennusten ja muiden investointien tekoon voidaankin pitää yhtenä menestyvän yrityksen merkkinä.

Yleensä muiden rahoitusmuotojen, kuin tulorahoituksen, tarkoituksena on vain auttaa tulorahoituksen muodostumista. Kun näin tapahtuu, on yritys rahoituksellisesti omavarainen. Tämä ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä yrityksen menestymistä varten, tai ainakaan rahoituksellisen omavaraisuuden ei tarvitse toteutua välittömästi yrityksen perustamisen jälkeen. Esimerkiksi nopeaan kasvuun pyrkivät yritykset voivat hyvinkin kasvattaa yritystään tavoitteena esimerkiksi markkinaosuuden kasvattaminen positiivisen kassavirran muodostamisen sijaan. Ulkopuolisen yrityksen rahoituksen avulla voidaankin päästä tilanteeseen, jossa joidenkin vuosien kuluttua yritys menestyy ja tuottaa hyvin.

Yrityksen rahoittaminen pääomasijoittamisen avulla

Pääomasijoittaminen tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen yrityksen rahoittaja sijoittaa yritykseen jonkin summan rahaa. Sijoittaja tai sijoittajat tuovat yleensä yritykselle rahan lisäksi uskottavuutta, omaa ammattitaitoaan sekä esimerkiksi suhteitaan. Vastineeksi rahoilleen ja työlleen sijoittajasta tulee yleensä yrityksen omistaja. Vaikka tämä helposti kuulostaa myös negatiiviselta, tarkoittaa se toisaalta myös sitä, että sijoittaja myös osallistuu yrityksen toimintaan aktiivisesti. Sijoittajat yleensä irtautuvat yrityksestä muutaman vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä.

Pääomasijoituksen hyviä puolia ovatkin yrityksen rahoituksen turvaamisen lisäksi yrityksen uskottavuuden lisääntyminen esimerkiksi tavarantoimittajien silmissä. Samalla riski yrityksen menestymisestä jakautuu useammalle ihmiselle. Lisäksi sijoittajan auttaessa yrityksen arvonnousua, myös yrittäjän oman sijoituksen arvo nousee.

Pääomasijoittamisessa, kuten muissakin yrityksen rahoitustavoissa, on luonnollisesti myös huonoja puolia. Näistä usein tulee ensimmäisenä mieleen se, ettei yrittäjä ole enää yrityksen omistaja, vaan hänestä tulee yrityksen osakas. Lisäksi sijoitusajan pituus voi olla epävarma ja sijoitus tuo epävarmuutta myös yrityksen tulevasta omistajasta. Huonojenkin puoliensa kanssa pääomasijoitus voi olla hyvinkin toimiva tapa yrityksen rahoittamiselle, jos yritykselle löytyy sopiva sijoittaja.

Rahoitustarpeen pienentäminen

Rahoituksen saaminen maksaa lähes aina yrittäjälle jotakin. Sen hinta saattaa koostua esimerkiksi lainan koroista ja muista kuluista, yrityksen tuoton vähentymisestä tai osuuden myymisestä rahoittajalle. Kaikista edullisinta yrityksen rahoitusta onkin mahdollisimman pieni rahoitus. Ennen rahoituksen hakemista kannattaakin pohtia mahdollisia keinoja vähentää yrityksen rahoitustarvetta.

Yksi tapa pienentää yrityksen rahoitustarvetta on keskittää mahdollisimman hyvin kaikki rahoitustarpeet yhteen paikkaan. Yleensä tämä paikka on pankki, jonka kanssa voi sopia rahoituksesta, johon liittyvät yrityksen lainojen lisäksi esimerkiksi yrittäjän henkilökohtaiset lainat. Erityisesti tämä kannattaa silloin, kun yritys tuottaa jo jonkin verran rahaa ja sen menestymismahdollisuudet ovat selvät.

Yrityksen rahoituksen hakemisessa ei myöskään kannata yrittää huijata rahoittajaansa, koska avoin yhteydenpito rahoituksen myöntäjän kanssa on paras tie eteenpäin. Tämä pätee myös silloin, jos esimerkiksi lainan takaisinmaksussa ilmenee ongelmia. Siinäkin tapauksessa on parasta ottaa rahoittajaansa yhteyttä mahdollisimman pian, jolloin lainan tai muun rahoituksen ehtoja voidaan vielä muuttaa ilman turhaa riskiä maksuhäiriömerkinnöistä.